Мис Светла – Учител

Намерила своя призив в работата с деца. Жизнерадостна, развиваща се, отзивчива.
Мото: „Оправдай, гласуваното ти доверие.“

Departments: Учител