Екип

Като екип желанието ни е да бъдем в помощ на родителите, които имат нужда от нашите услуги и ни се доверяват. За нас тяхното мнение и доверие са от голямо значение, защото крайната ни цел е една – здрави и щастливи деца!

Какво казват родителите за нас:

"Слънчевата къща бе и ще остане за нас едно специално място. Спечелихте ни с човечността и искреността си. Благодарни сме за разбирането, търпението, обичта и ежедневните грижи. И днес, когато минаваме покрай двора с люлките, Жани ми казва: „Беше много хубаво, мамо...”. Мисля, че това е най-голямата награда за тези, които живеят, а не работят за децата от Слънчевата къща."
...
сем. Ламбреви
"Избрахме сина ни да посещава Слънчевата къща, защото там получава повече от знания. Обстановката е уютна, учителките – грижовни, обучението – ориентирано не само към знания, а и към характер, ценности и поведение. Синът ни е щастлив в Слънчевата къща – има добри приятели, расте и се развива в среда на любов, приемане и дисциплина."
...
сем. Цекови