Мис Дари – Заместник-директор

Специалист – управление на Човешки ресурси, добър организатор с приключенско сърце.
Мото: „Виждай доброто в другите, учи се от грешките си, гледай напред…“