За нас

Кои сме ние

Скъпи родители създадохме детския частен център „Слънчевата къща” с много желание и надежда да се превърнe в едно топло място за децата, които я посещават еквивалент на детска частна градина. Вратите ни са отворени за деца от 2 до 5 годишна възраст.

Тук ние:

  • Ежедневно се занимаваме с английски език;
  • Учим много песнички и стихотворения;
  • Работим над различни арт проекти;
  • Помагаме на децата да развиват своите таланти и умения;
  • Подкрепяме развитието на логичното мислене и адаптирането към заобикалящата ги среда;
  • Изграждаме хигиенни навици и самостоятелност;
  • Екипът на детски частен център „Слънчевата къща” се стремим да изграждаме у децата разбиране за основните християнски ценности – честност, любов и уважение към другите.

В работата си прилагаме индивидуален подход към всяко дете и търсим сътрудничество от родителите, за да можем заедно да се радваме на плодовете от положения труд.

За децата Ви ще се грижат професионалисти, които освен нужните знания имат сърца изпълнени с любов към малките по нищо неотстъпващи от тези в частните детски градини. В случай, че имате въпроси или нужда от помощ във връзка с детето Ви, те са на Ваше разположение.